หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก Campus | เรื่องริม ม.
 

สาวสวยการตลาด มข.ซิ่วตำแหน่ง "นางงามไหมขอนแก่น" ประจำปี 2556

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 11 ธันวาคม 2556 10:42 น.
สาวสวยการตลาด มข.ซิ่วตำแหน่ง นางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2556
“อีฟ” นางสาวศิรินธร ดีชัยธน
       สาวสวยลูกหลานชาวขอนแก่น จากคณะวิทยาการจัดการ มข.ซิ่วตำแหน่ง “นางงามไหมขอนแก่น” ประจำปี 2556 พร้อมเดินสายปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นให้ประชาชนได้รู้จักมากยิ่งขึ้น
       
       ขอแสดงความยินดีกับ “อีฟ” นางสาวศิรินธร ดีชัยธน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ม.ขอนแก่น ซิ่วตำแหน่ง นางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2556 ไปครองเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ เวทีกลางในเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น เพื่อคัดเลือกสตรีไทย ที่มีความสวยงาม ความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีภูมิลำเนาในจังหวัดขอนแก่นหรือลูกหลานของคนขอนแก่นได้มีเวทีในการแสดงออกซึ่งความงามและความสามารถ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาผ้าไหมให้ก้าวสู่สากล ด้วยการนำคุณค่าของวัฒนธรรมความเป็นไทย เอกลักษณ์และความงดงาม ความสวยงามของผ้าไหม มาประยุกต์เป็นชุดสวมใส่ให้มีความน่าสนใจและเผยแพร่สู่สายตาประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

สาวสวยการตลาด มข.ซิ่วตำแหน่ง นางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2556
       สำหรับในปีนี้มีสาวงามชาวขอนแก่นเข้าประกวดจำนวน 62 คน ผลปรากฏว่า ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นนางงามไหมขอนแก่น 2556 คือ “อีฟ” นางสาวสิรินธร ดีชัยธน สาวงามจากรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมงกุฎ สายสะพาย ถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวัล 70,000 บาท

สาวสวยการตลาด มข.ซิ่วตำแหน่ง นางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2556
นางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2556
       

สาวสวยการตลาด มข.ซิ่วตำแหน่ง นางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2556
เทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
       

สาวสวยการตลาด มข.ซิ่วตำแหน่ง นางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2556
“น้ำเพชร” นางสาวเพชรลดา ประสงค์ผล
       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ “น้ำเพชร” นางสาวเพชรลดา ประสงค์ผล นักศึกษา ปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ม.ขอนแก่น ได้รับสายสะพาย ถ้วยเกียรติยศ เงินรางวัล 40,000 บาท

สาวสวยการตลาด มข.ซิ่วตำแหน่ง นางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2556
“กระถิน” นางสาวสุทธิพร เหง่าดี
       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ “กระถิน” นางสาวสุทธิพร เหง่าดี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาศิลปะการแสดง ม.ศรีนครินทร์วิโรฒได้รับสายสะพาย ถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท และยังได้รับรางวัลเครื่องแต่งกายสวยงามอีกหนึ่งตำแหน่ง

สาวสวยการตลาด มข.ซิ่วตำแหน่ง นางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2556
“เฟิร์น” นางสาวกัลยาณี สมบูรณ์น้อย
       สำหรับรางวัลป๊อปปูล่าร์โหวต ได้แก่ “เฟิร์น” นางสาวกัลยาณี สมบูรณ์น้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สาวสวยการตลาด มข.ซิ่วตำแหน่ง นางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2556
“บิว” นางสาวสุลักขณา ประทุมวัน
       รางวัลขวัญใจประชาชน (วัดจากดอกไม้หน้าเวที) ได้แก่ “บิว” นางสาวสุลักขณา ประทุมวัน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

สาวสวยการตลาด มข.ซิ่วตำแหน่ง นางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2556
“ฟ้า” นางสาวอิงฟ้า เกตุคำ
       ปิดท้ายที่ รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน ได้แก่ “ฟ้า” นางสาวอิงฟ้า เกตุคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต โรงเรียนเบญจมินทร์

สาวสวยการตลาด มข.ซิ่วตำแหน่ง นางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2556
       

สาวสวยการตลาด มข.ซิ่วตำแหน่ง นางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2556
       

สาวสวยการตลาด มข.ซิ่วตำแหน่ง นางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2556
       ทั้งนี้ บทบาทของผู้ที่รับตำแหน่ง “นางงามไหมขอนแก่น 2556” จะต้องทำหน้าที่เป็นฑูตวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่น เพื่อเผยแพร่ผลงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นให้คนต่างถิ่นได้รับรู้วาระการทำงาน 1 ปี เพื่อรอนางงามไหมปีต่อไปเข้ามารับตำแหน่งแทน

สาวสวยการตลาด มข.ซิ่วตำแหน่ง นางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2556
       

สาวสวยการตลาด มข.ซิ่วตำแหน่ง นางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2556
       

สาวสวยการตลาด มข.ซิ่วตำแหน่ง นางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2556
       

สาวสวยการตลาด มข.ซิ่วตำแหน่ง นางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2556
       

สาวสวยการตลาด มข.ซิ่วตำแหน่ง นางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2556
       

สาวสวยการตลาด มข.ซิ่วตำแหน่ง นางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2556
       

สาวสวยการตลาด มข.ซิ่วตำแหน่ง นางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2556
       

สาวสวยการตลาด มข.ซิ่วตำแหน่ง นางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2556
       ขอบคุณภาพจาก FB: Lung Jack

ข่าวล่าสุด ในหมวด
มจธ.เตรียมส่ง “Baan Chaan” โมเดลแบบบ้านไทยประหยัดพลังงานชิงแชมป์ระดับโลก
ชื่นชมศิลปะฝีมือเยาวชนไทย “รางวัลยุวศิลปินไทย’ Young Thai Artist Award 2013
ม.อ. เดินหน้าต่อร่าง พ.ร.บ. ในกำกับ แม้ยุบสภา
วันแห่งความสำเร็จ บัณฑิตใหม่ มศว รับปริญญา'55
สาวสวยการตลาด มข.ซิ่วตำแหน่ง "นางงามไหมขอนแก่น" ประจำปี 2556
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 2 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 2 คน
100 %
ยังไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
0 %
ความคิดเห็นที่ 4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ยินดีตอรรับสู่สมาคมเล้าจ้า
แม่เล้า
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขาวน่าเด้า
ฟไ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แต่งชุดไทยๆก็ดูน่ารักหมดทุกคน พอถึงรูปปากจู๋กับรางวัลและยกโป้งมันไม่เข้ากันเลย
ผับผ่าซิ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ทำผมแก่ แต่งหน้าก็แก่ ทั้้งๆ ที่อายุน้อยๆ
มันต้องให้เข้ากับธีมรึไง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Public Law | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2013